nl
Belgian quality

Privacy Policy

Deligout hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en het respect voor uw privacy. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Deligout houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet-en regelveving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Cfr. GDPR (General Data Protection Regulation).  

 

ALGEMEEN

Het bedrijf Deligout, met maatschappelijke zetel te Avenue Patrick Wagnon, 2 7700 Mouscron, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0542.853.273 is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Deze website behoort tot Deligout en wordt beheerd door dit bedrijf. Dit houdt in dat beslist over de doeleinden van uw persoonsgegevens en hoe deze verwerkt worden.

 

WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERZAMELD?

Via het contactformulier op onze website, kan er van u gevraagd worden om bepaalde gegevens in te vullen:

  • Uw naam en voornaam
  • Uw bedrijf en uw functie
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Adresgegevens

Deze gegevens worden alleen maar gebruikt als u daar toestemming voor geeft en voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben gekregen.  

DOELEINDEN VAN DE VERWERKING VAN UW GEGEVENS

De persoonsgegevens die worden verzameld kunnen voor volgende doeleinden gebruikt worden:

  • u te contacteren voor de gevraagde informatie
  • om onze klantenservice te optimaliseren
  • u in de toekomst te contacteren met nieuwe informatie m.b.t Deligout (vb. producten, diensten)

 

VERSTREKKING AAN DERDEN

Uw persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk gehouden en worden in geen geval gebruikt voor andere doeleinden dan hierboven vermeld. De persoonsgegevens worden in geen enkel geval gedeeld met derden, tenzij uw toestemming hier uitdrukkelijk werd voor verkregen.

 

BEWAARTERMIJN

Deligout bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de dienst te leveren.

Wanneer uw informatie niet langer vereist is, kunnen wij u verzekeren dat deze op een veilige manier zullen worden verwijderd. Als algemene regel houden we persoonsgegevens maximaal 5 jaar na het laatste gebruik bij. Indien u wenst uw gegevens in te kijken, of deze te wijzigen in ons systeem? Gelieve ons te contacteren via een e-mail naar info@deligout.be.

  

COOKIES

Onze website gebruikt cookies om uw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van andere gebruikers  van onze website. Dit helpt ons om u een aangename gebruikservaring te bieden tijdens uw bezoek aan onze website. Op die manier kunnen wij ook onze website optimaliseren.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen bij een bezoek van u aan onze website. In dit tekstbestand wordt er informatie opgeslagen van uw browser, die bij een volgende bezoek aan onze website opnieuw worden verstuurd. Op die manier herkent de website uw browser en past de website zich aan uw voorkeuren aan (vb. uw taalvoorkeur).  Voor gedetailleerde informatie kunt u onze Cookie Policy raadplegen.

 

UW RECHTEN OMTRENT UW PERSOONSGEGEVENS

Uw heeft recht op inzage en recht op correctie of, in bepaalde gevallen, verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben. Dit kan gebeuren door ons te contacteren met een e-mail naar info@deligout.be of richt uw post naar Deligout, Avenue Patrick Wagnon 2, 7700 Mouscron. 

 

VEILIGHEID EN VERTROUWELIJKHEID

Indien u vragen heeft over het gebruik van uw gegevens of over de veiligheid van de website, gelieve ons te contacteren op onderstaande gegevens. Als u vindt dat onze website niet in overeenstemming is met ons privacy-beleid, gelieve contact op te nemen.

Contacteer ons via info@deligout.be of schrijf ons aan op: Deligout, Avenue Patrick Wagnon 2, 7700 Mouscron.

ontdek onze wafels

Inspiratie & recepten

In onze 30 jaar ervaring ontdekten we enkele heerlijke combinaties met onze wafel. Benieuwd naar enkele mogelijkheden?